Vòng phanh, phe gài chặn lỗ D10x1,0, Vong-phanh-phe-gai-chan-lo-D10x1,0

Cơ Khí Phụ Trợ Việt Nam

Cơ Khí Phụ Trợ Việt Nam

Cơ Khí Phụ Trợ Việt Nam

Đầu côn D88