Vòng phanh chặn trục lỗ

Vòng phanh chặn trục lỗ

Vòng phanh chặn trục lỗ

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB