Trục dẫn hướng có vai Stripper

Trục dẫn hướng có vai Stripper

Trục dẫn hướng có vai Stripper

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB