Cờ lê đuôi chuột licota

Cờ lê đuôi chuột licota

Cờ lê đuôi chuột licota

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB